Program

Tisdag 29 oktober, Stiernhööksgymnasiet, Rättvik, kl. 08:45-16:45

8:45 Smaka på Dalarna – pass 1
Nätverkande och frukostbuffé med en mångfald av produkter från lokala producenter

10:00 Genemsam inledning
Programpresentation, FRODA och Marie Gidlund från Sweden Food Arena

11:00 Valbara Seminarier
Detaljerat program presenteras senare

12:20 Smaka på Dalarna – pass 2
Nätverkande och lunchbuffé med råvaror från lokala producenter

14:00 Valbara seminarier
Detaljerat program prensenteras senare

15:10 Smaka på Dalarna – pass 3

15:40 Valbara seminarier
Detaljertat program presenteras senare

16:15 Gemensam avslutning
Mer mat från Dalarna – Öka värdet på maten från Dalarna

Teman för valbara seminarier under dagen (fler tillkommer)

  • Lönsamhet i matproduktion, livsmedelsstrategi och beredskap – Lars-Erik Lundqvist, LRF
  • Attraktiv arbetsgivare – Ingemar Eberstål, Banken Bar & Brasseri
  • Innovationsledning – Erik Torsterud, Dalarna Sciencepark
  • Lokal mat på restaurang – Ulrika Brydling, Eldrimmer
  • Nå nya marknader – Gustav dellback, dellback.se
  • Eko + lokalt, dubbla mervärden i butik – Charlotte Bladh André, Organic Sweden
  • Upphandling – Goda exempel från kommun till producent – Udd och Upphandlingscenter Falun Borlänge Regionen
  • Sammarbete i förädlingskedjan – Peter Joon, Leksands Knäckebröd
  • Nå marknaden – Skafferi Värmland och Skafferi Dalarna

Aulan

Föreläsningssal 1

Föreläsningssal 2

08:45-09:50 Frukost med mingel

10:00-10:15 Programpresentation, FRODA

10:15-10:50 Marie Gidlund, Seden Food Arena

11:00-11:20 Ingemar Eberstål – Personal

11:00-11:20 Lars-Erik Lundkvist LRF – Lönsamhet i hela kedjan

11:00-11:20 Utveckla din idé! Erik Tosterud DSP

11:30-12:00 Ulrika Brydling – Lokal mat på restaurang

11:30-12:00 Håkan Andersson – KF Coop

11:30-12:00 Utveckla din idé! Erik Tosterud DSP

10 min förflyttning till lunchen

12:10-14:00 Lunch med mingel – Gemensam samling med info kring lunchen