Seminarieprogram

9.30 – 9.50  Konferensen

Klimatklivet – investeringsstödet för grön omställning 

Ali Joudi på Länsstyrelsen informerar om vad du kan söka stöd för, och hur du söker.

10.00 – 10.30  Konferensen

Nya landsbygdsprogrammet  

Från 2023 gäller ett nytt landsbygdsprogram. Länsstyrelsens Erik Köpmans och Henrik Hansson berättar om de stöd som går att söka.  

11.15 – 12.30 Konferensen

Så bra är svenskt kött i världen 

Sedan 2012 har föreningen Exceptionell Råvara arrangerat smakmöten
mellan kockar och producenter runt om i landet för att utveckla svenska
köttråvaror i toppklass. Vad har vi lärt oss om kvalitén på råvaror från
svenska raser som exempelvis Linderödsvin, Skånsk Blommehöna, svensk
fjällko och korasen SRB? Vilken betydelse har bete, foder, säsong,
styckdetaljer för slutresultatet och hur går en smakprovning av kött till i praktiken? Det och mycket annat i denna inspirerande föreläsning med provningsledare Stefan Eriksson följt av ett samtal med Alfred Blomberg från Sunnanheds fjällkor vars utvecklingsresa från Furudal till stjärnkrogarna i
Stockholm är ett fantastiskt exempel på hur smakmöten kan utveckla inte
bara en regional produkt utan skapa intresse för matlandet Sverige långt
utanför landets gränser.

Moderator: Lotta Strinnholm, Verksamhetsledare Exceptionell Råvara

11.15 – 11.45 Hörnet

Livsmedelsupphandling och tidig dialog 

Paneldeltagare diskuterar hur offentlig upphandling kan nyttjas för att stödja lokala producenter och företag. Efter seminariet finns möjlighet att diskutera enskilt med representanter från upphandlande kommuner. 

I panelen: 

Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten 

Anders Karlin, Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen 

Johan Eriksson, Mora kommun 

Pirjo Gustavsson, Lantbrukarnas Riksförbund 

Michael Bengtsson, Menigo

Maria Karlsson, Martin o Servera

Gunnar Lyckhage, UDD Upphandlingsdialog Dalarna

Moderator: Kerstin Angberg-Morgården

11.45 – 12.00 Hörnet

Möjlighet till egna disskutioner med Johan Eriksson, Mora kommun och Christopher Nilsson, Upphandlingscenter   

12.00 – 12.30 Hörnet  

Så kan livsmedelsproduktionen i Dalarna bli större – och starkare  

Vi kan knappast göra något åt energipriserna, men det finns annat vi kan påverka. Hör paneldeltagarna diskutera hur livsmedelsproduktionen i Dalarna kan utvecklas och växa.  

I panelen: 

Ann Eriksson, LRF/Snöborg gård 

Peter Börjesson, Färskvarukompaniet 

Johan Eriksson, Mora Kommun 

Markus Svensson, Stiernhöök skoljordbruk  

Anita Boman, Lantbrukarnas Riksförbund  

Mats Andersson, ICA (Matmasarna)  

Moderator: Sten-Rune Lundin 

  

13.15 – 14.00 Hörnet

Richard Tellström föreläser med frågestund

Matens drömfabrik – Erfarenheter från 1900-talet kristider och förväntningar på 2020-talet

Föreläsningen handlar om hur konsumentens matvanor förändras i tider av kriser, och hur livsmedelsföretag påverkas av förändrade konsumtionsvanor som då uppstår när det blir förändringar i samhällets ekonomiska utveckling. Vi får höra  exempel från 1900-talets mitt fram till idag med fokus på kundbeteenden och konsumtionsprioriteringar, samt en framtidsspaning mot 2020-talet och rimliga förväntningar som man som livsmedelsproducent kan ha på det kommande decenniet.

  

15.15 – 15.45 Hörnet 

Livsmedelsupphandling och tidig dialog 

Paneldeltagare diskuterar hur offentlig upphandling kan nyttjas för att stödja lokala producenter och företag. Efter seminariet finns möjlighet att diskutera enskilt med representanter från upphandlande kommuner. 

I panelen: 

Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten 

Christopher, Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen 

Johan Eriksson, Mora kommun 

Pirjo Gustavsson, Lantbrukarnas Riksförbund 

Michael Bengtsson, Menigo

Maria Karlsson, Martin o Servera

Gunnar Lyckhage, UDD Upphandlingsdialog Dalarna

Moderator: Kerstin Angberg-Morgården  

16.10 -16.40 Hörnet  

Krisberedskap och robusta leveranskedjor 

Kriget i Ukraina medför ökade krav på krisberedskap och får konsekvenser för produktionen. Samtidigt utmanas produktionen lokalt: Turism och miljöhänsyn å den ena sidan, och produktion å den andra, står ibland i konflikt med varandra. Hör panelen vrida och vända på vad det här får för konsekvenser för livsmedelsbranschen i Dalarna.  

I panelen: 

Pirjo Gustavsson, Lantbrukarnas Riksförbund 

Erik Masgård, Länsstyrelsens i Dalarnas län  

Wenche Hansen, Matfiskodlarna 

Gunnar Lyckhage, UDD (Upphandlingsdialog Dalarna) 

Michael Bengtsson, Menigo

Moderator: David Levrén 

16.45 – 17.15 Hörnet   

Framtidens Mat

Välkommen på en trendspaning mot 2030. Oftast har vi fullt upp med att försöka förutse utvecklingen den närmaste månaden eller halvåret. Det är svårt att lyfta blicken flera år framåt men den som lyckas förutse utvecklingen har skaffat sig ett litet försprång in i framtiden. Vi har samlat en panel som kommer göra sitt allra bästa för att ge er åhörare just detta lilla försprång. Välkommen till en paneldiskussion om vad som kommer påverka dalfolkets och svenskarnas matvanor mot 2030 och vilka affärsmöjligheter som väntar i framtidens livsmedelskedja. 

I panelen: 

Paul Svensson, tv-kock och krögare 

Rickard Tellström, docent i måltidsvetenskap 

Anders Frodig, Offentlig gastronomi 

Mats Andersson, ICA (Matmasarna)  

Christopher Nilsson, Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen 

Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten 

Moderator: David Levrén